Odvetnica Gaja Ana Pavliha je leta 2015 diplomirala na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo Nekateri vidiki (ne)zaupanja v pravo, kjer je leta 2017 z odliko (“cum laude”) končala še magistrski študij z nalogo Etični izzivi odvetništva. Tekom študija je predstavljala pet odstotkov najboljših študentov, na podlagi česar je prejela zlato listino za izjemen študijski uspeh. Prav tako je bila tri leta tutorka pri predmetu Uvod v pravoznanstvo. Del študijskih obveznosti je opravila na Pravni Fakulteti Univerze v Maastrichtu (Nizozemska).

Po koncu študiju je opravila pripravništvi na Sodišču Evropske Unije v Luksemburgu in na Stalnem predstavništvu RS pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju. Nato je bila kot odvetniška pripravnica zaposlena v pisarni odvetnika Janeza Starmana. Svojo poklicno pot je nadaljevala kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Kopru. Leta 2020 je uspešno opravila pravniški državni izpit. Med januarjem 2021 in marcem 2022 je delala na Ministrstvu RS za zunanje zadeve, kjer je bila kot pravna atašejka (diplomatka) napotena na delo na Stalno predstavništvo RS pri Evropski uniji v Bruslju. Tam je v času slovenskega predsedovanja Svetu EU pokrivala vprašanja s področja prava EU in predstavljala Slovenijo kot delegatka na delovnih skupinah za transparentnost, pomorsko varnost ter odnose med EU in Združenim kraljestvom. Med delom v tujini je ugotovila, da pogreša delo s strankami in na sploh odvetniški poklic. Z odvetnico Majo Bahor sta tako julija 2022 ustanovili svojo odvetniško pisarno, kjer je sprva delovala kot odvetniška kandidatka, nato pa je julija 2023 zaprisegla kot odvetnica. 

 

Znanje jezikov: odlično znanje angleščine, dobro znanje italijanščine ter osnovno znanje francoščine, hrvaščine in srbščine.

Dodatna usposabljanja: opravljeno osnovno izobraževanje za mediatorje 

Objave:

 • Pavliha, G. A.: Problematika pravne ureditve Zoisovih štipendij, objavljen v slovenski Pravnik: revija za pravno teorijo in prakso, 2015, letn. 70, št. 7/8. 
 • Pavliha, G. A.: Etični izzivi odvetništva, Odvetnik: glasilo Odvetniške zbornice Slovenije, 2017, št. 5 (83). 
 • Pavliha, G. A.: Jesenski Veliki kongres javnega naročanja 2019, Pravna praksa, 3.10.2019, št. 37.
 • Pavliha, G. A.: 12. konferenca kazenskega prava in kriminologije, Pravna praksa, 30.1.2020, št. 4. 
 • Pavliha, G. A.: 15. dnevi prekrškovnega prava, Pravna praksa, 5.11.2020, št. 43.
 • Pavliha, G. A.: Stanje pravne države v EU v letu 2022, Pravna praksa, 25.8.2022, št. 29-30.
 • Pomočnica urednika pri knjigi “Transport Law on Passenger Rights” (več so-avtorjev: Garcia-Carriazo A.J., Ilešič M., Gutiérrez N.M., Pavliha M., Hojnik Janja, Vlačič Patrick), Založba Routledge v Londonu in New Yorku, 2021. 

___________________________________________________________________________

PODROČJA DELA

 • civilno pravo
 • družinsko pravo
 • kazensko in prekrškovno pravo
 • davčno pravo
 • delovno pravo
 • gospodarsko pravo
 • insolvenčno pravo
 • pravo intelektualne lastnine
 • mednarodno pravo
 • pravo EU
 • upravno pravo