Odvetnica Maja Bahor je leta 2015 diplomirala na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo Inštitut odgovornosti za hujšo posledico v zahodni Evropi. Na isti fakulteti je nato leta 2017 uspešno končala še magistrski študij z nalogo Omejevanje konkurence v sklopu Formule 1. Del študijskih obveznosti je opravila na Pravni Fakulteti v Augsburgu v Nemčiji. Že v času študija je pričela s prakso na Veleposlaništvu RS v Berlinu, kjer je izpopolnila svoje znanje nemščine in veščine iz diplomacije. Svojo poklicno pot je nadaljevala na Ministrstvu za zdravje, kjer je delala na pravnem in ekonomskem oddelku. Vzporedno z delom na ministrstvu je opravila tudi pripravništvo na Okrožnem sodišču v Novi Gorici. Zatem je leta 2019 opravila pravniški državni izpit ter se istega leta vpisala na magistrski študijski program iz športnega prava (LL.M) na Univerzi Nottingham Trent v Združenem kraljestvu. Slednji študij je uspešno končala leta 2020 z zagovorom magistrske naloge z naslovom “A critical analysis of a sports governing body’s liability for sporting injuries in Formula 1”. V sklopu študija je opravila prakso pri Angleški nogometni zvezi (“Football Association”) ter kasneje nadaljevala delo pri zvezi kot disciplinska sodnica.

Leta 2020 se je zaposlila na Okrožnem sodišču v Novem mestu kot višja pravosodna svetovalka na kazenskem oddelku. Leta 2021 je delo nadaljevala v mednarodnem podjetju Brandstock Service d. o. o., kjer je svetovno znanim podjetjem svetovala pri zaščiti njihovih blagovnih znamk. Dne, 5. 7. 2022, je postala odvetnica s pisarno Kopru.

 

Znanje jezikov: odlično znanje angleščine, nemščine, hrvaščine in srbščina ter osnovno znanje italijanščine.

Objave:

 • Bahor, M: Športne organizacije in prepovedi tekmovanj, Pravna Praksa, 31.3.2022, št.13.
 • Bahor, M: Odgovornost športnih klubov za disciplinske kršitve navijačev, Pravna Praksa, 14.7.2022, št. 27.

_______________________________________________________________________________

PODROČJA DELA

 • civilno pravo
 • kazensko in prekrškovno pravo
 • športno pravo
 • davčno pravo
 • delovno pravo
 • gospodarsko pravo
 • insolvenčno pravo
 • pravo intelektualne lastnine
 • mednarodno pravo
 • pravo EU
 • upravno pravo